Trens, aeroports i companyies aèries.  Decisions sobre la estrategia aeroportuària catalana (2001)

Qui manarà a l’aeroport del Prat? Federalistaes o provincians?  Un o dos aeroports hub ? (2008)

Eix Transversal.  Proposta de gestió Per encàrreg del Govern a l'Ombra d'en Pasqual Maragall (2001)  Actualitzat al 2012 després del desdoblament del'Eix.